8 anledningar till att ersätta papperskvitton

Apr 27, 2018

Vi har under de senaste åtta åren försökt att uppmuntra handeln och tjänsteleverantörerna
att ersätta papperskvitton med digitala kvitton. Orsaken till den låga adaptionen av digitala kvitton har varit många, den främsta
anledningen har nog varit att marknaden inte varit tillräckligt mogen.

Kraven från konsumenten har inte varit tillräckligt höga

Vi har även stött på ett visst motstånd från terminaltillverkare och återförsäljare eftersom
marginalerna på kvittorullar är mycket bra och tillverkarna ser gärna att marknaden finns
kvar. Det har inte heller funnits något krav från EU att införa digitala kvitton. Däremot har EU
listat Bisfenol-a 1 som ett ämne som inte får användas efter 2020. Bisfenol är vanligt
förekommande i termoskrivare som skriver ut kvitton och biljetter.

Lägg till detta ett hundratal olika kassaleverantörer och ett tiotal olika kortterminaler så blir
ekvationen ganska komplex.

Dock ser vi att marknaden har nått en större mognad. Med mobila betalningar, mer fokus på
miljöpåverkan och kravet på att hitta nya kanaler att marknadsföra och kommunicera med
sina kunder, så börjar det äntligen att röra på sig. Dessutom kommer den nya svenska
kvittostandarden (SDRS) hjälpa till att driva på och förenkla adaptionen.

Kontakta gärna oss om ni är intresserad att ersätta era papperskvitton.

01

En av tre vill slippa papperskvitton

Enligt Vismas rapport det digitala samhället vill svarar svenskarna att ett digital kvitto skulle ge dem en bättre shoppingupplevelse. Möjligheten till att spara kvittot digitalt väger tungt när när konsumenten skall ta ställning till att gå med i kundklubb eller inte.

Källa: Dagens handel

02

Betalappar är vanligare än kontanter

För första gången använder svenskar hellre betalappar än kontanter visar en ny undersökning av analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence. I och med ökat förtroende för mobila betalningar som t.ex. Swish sker övergången gradvis mot nya betalningsmetoder. Kortbetalning är dock fortfarande störst.

03

Personifierade upplevelser

Dagens kunder förväntar sig en personifierad upplevelse vid varje interaktion med sina nya leverantörer och favoritvarumärken. Generell information eller erbjudanden bär sig inte längre. Kunden förväntar sig att du ska känna dem i detalj och anpassa informationen efter deras preferenser och beteende. Det gäller även kvitton.

04

Marknadsföring är utmanande

I takt med att antalet marknadsföringskanaler ökar kommer också ökade möjligheter att nå kunden. Till detta läggs dock en viss komplexitet att hålla ihop varumärket, upplevelsen och engagemanget mellan dessa kanaler. Lägger du sedan till GDPR som utmanar marknadsföraren åter, att bevisa samtycke med kunden för att kunna kommunicera samt att kunna ta bort en kunds uppgifter. Det blir alltså svårare att använda sig av traditionella sätt att kommunicera såsom via email.

05

Vi bryr oss om miljön i större utsträckning

De sociala normerna går allt mer mot att tänka miljövänligt. Klimatet är den allra viktigaste samhällsfrågan för unga visar en ny undersökning. 94% tycker att det är viktigt att leva klimatsmart.

Källa: Aftonbladet

06

Automatisering och AI

Till förväntningarna på en bra upplevelse ligger automatisering nära till hands. Att kunna automatisera sina processer med hjälp av ny teknik som Artificial Intelligence (AI) är hett, särskilt för företagare. Att t.ex. kunna automatisera sina kvitton, utlägg, representation och rapportering av reseräkning spar både tid, pengar och frustration för företagaren på resande fot. Det finns bra lösningar som hjälper kunden att hantera papperskvittot och automatisera den processen, men optimalt är om kvittot är digitalt redan från början. Då spar företagaren även lagringskostnaden eftersom den är 4 år kortare för ett digitalt kvitto jämfört med ett papperskvitto.

07

Konkurrensen blir allt tuffare

Med ökat utbud av antalet leverantörer hårdnar konkurrensen om konsumenterna. Det räcker inte med en bra produkt, tjänst eller upplevelse. Kunden har högre krav. Det krävs ytterligare mervärde för att vinna och behålla kunderna idag.

08

Avsaknad av standard

En av anledningarna till att införandet av digitala kvitton har gått långsamt är frånvaron av en enhetlig standard för digitala kvitton. Nu när standarden äntligen är på plats kommer utvecklingen att påskyndas.