En smartare tjänsteresa

Sep 3, 2018

Att resa i tjänsten är för de allra flesta roligt i början men övergår gradvis till något som sker på autopilot och där jakten på att optimera varje moment och upplevelsen står i fokus.

Oavsett om drivkraften är att hinna hem till dotterns dansuppvisning, middag med familjen eller den bokade paddeltiden så försöker resenären alltid hitta lösningar för att effektivisera processen och öka bekvämligheten.

Affärsresenären som ständigt är på språng kräver tjänster som hjälper dem att både vara tidseffektiva, produktiva och som gör själva resandet mer tillfredsställande.

Med ökade antal affärsresor, fortsatt tillväxt inom resebranschen och fortsatt fokus på digitalisering kommer fler tjänster att utvecklas för att göra affärsresenärens resa allt smartare, effektivare och roligare.

Några av framtidens tjänster som omnämns i rapporten The future of business travel från Carlson Wagonlit Travel är:

Källa: CWT_Innovation_2020

Förändring av beteende

Många tjänster syftar till en förändring av beteenden där vissa förändringar kommer att gå fortare än andra.

Bland våra företagskunder ser vi ett förändrat beteende när det gäller hantering av utlägg och reseräkning. Numera hanteras utlägg och reseräkning löpande vid köptillfället istället för att sparas till efter resan. Det skapar positiva effekter för den anställde, ekonomi- och löneavdelningen samt för företaget. Vi ser även att man vid resor löpande rapporterar in traktamente.

Nästa förändring som vi gärna ser är att man som anställd istället för att manuellt rapportera in sin milersättning använder sig av den automatiska rapporteringen.

Vi har fantastiska partners som erbjuder en automatisk hantering av körjournal rakt in i Companyexpense. De erbjuder dessutom en rad smarta kringtjänster såsom, fordonskontroller, ruttplanering, trängselskatt, 4G-wifi och ha koll på din bil.
Läs mer om våra partnerskap med Automile, TelliQ och Telia Sense här.