Automatisera mera

Nov 14, 2018

Koppla företagskort till Companyexpense

För att förenkla hanteringen av kvitton, utlägg och reseräkningar ytterligare är det möjligt att koppla företagskort till Companyexpense. Alla köp som görs med kortet kommer automatiskt in i tjänsten och till rätt användare. Belopp, datum och inköpsställe fylls i automatiskt och använder ni funktionen för automatkontering av digitala inflöden kan även inkommande transaktioner bli tilldelade en utläggskategori direkt. En automatisk bokföring med ett komplett underlag.

Automatisera mera - Koppla företagskort till Companyexpense

Läs mer i vår infograf. Ladda ned den här!