Ny utveckling 1-22 nov

Nov 23, 2018

Funktioner

Dubbla och parallella rapportmottagare (filhantering)

I vår utveckling av funktionen Dubbla rapportmottagare kommer vi kunna generera flera filer till mottagande system, t.ex. SIE (för bokföring) och PAXML (för lön). För att få bättre översikt över filer, kan man nu se och hämta dessa under en filvy i rapportmenyn i administrationsläget. För att den ska synas måste funktionen aktiveras under Inställningar.

API för att skapa utlägg från Digitalreceipts

Vi har lagt till en funktion för att externa appar enkelt ska kunna skapa utlägg i Companyexpense. En mobilapp eller annan applikation som hanterar kvitton av något slag, ska därmed kunna föra över dessa till våra utläggsrapporter.

Separat inställning för endagars traktamente in-/utrikes

Det skiljer sig mellan inställningar för inrikes endag och utrikes endag, så det behövdes en inställningsruta per inrikes/utrikes. Nu kan man i administrationsläget för en organisation, ändra genom att gå in på Inställningar, öppna kategorin Traktamente, och välja Avancerade inställningar. Under Endagsförrättning väljer man Anpassade regler, och gör sina inställningar.

Spara valt alternativ under Milersättning – Biltyp – Android, iOS och webb

När man skapar en milersättning kommer automatiskt biltyp att sparas, och ges som förslag vid nästa milersättning för varje användare.

Visa rapportnummer under fliken Rapporter

Det har funnits behov av att kunna se rapportens nummer redan i listorna i Rapporter, för att enklare kunna söka. Nu har vi lagt till en kolumn med rapportnummer.

Buggfixar

  • Raderade betalsätt fanns kvar i appen. Gällde både för Android och iOS.
  • Förbättrat listningen vid val av valuta i apparna.
  • Drivmedelsförmån var inte implementerat för attest i administratörsvyer.
  • Gick inte att skicka in traktamente när det fanns flera utlägg i samma rapport.
  • Projektnummer som innehöll bokstäver visades inte i avstämningsrapporten.
  • Personliga betalsätt fungerade inte när man mailade in kvitton.
  • Samma rapport kunde skickas flera gånger – gav saknad attesteringsnotifikation
  • Funktionalitet för att kunna hantera företag som båda har korttransaktioner och lönemottagare i 2 olika företag
  • Traktamente till Hongkong saknades.
  • Gick inte att ladda ner Hogia Löns xml-filer.