Ny utveckling 10-24 jan

Jan 29, 2019

Funktioner

Branding på partnernivå – Del 2 – Webb och Android

Slutanvändaren ser ikoner och färgsättning enligt det som konfigurerats i del 1 av branding på partnernivå.

Antal km i Visma Löns tlu-fil

Antal km kommer inte med i TLU-filen vi genererar. Utökat så att de som skickar mot Visma lön och vill ha med på lönespecen har möjlighet att få det.

Moms på utrikes valuta

För de som gör utrikes köp och inte vill att momsen ska konteras har vi gjort en inställning där utlägg som ej är i bolagets standardvaluta inte konterar någon moms. Exempelvis om SEK är standardvaluta men utlägget är i EUR ska ingen moms lyftas om denna inställning är vald.

Lägga till .SIE som rapportmottagare för de nya dimensionerna

Vi har påbörjat arbetet med att anpassa våra rapportmottagare för de nya dimensionerna, där vi börjar med bakgrundsarbetet för .SIE. Administratören kommer under avancerade inställningar under rapportmottagaren ha möjlighet att lägga till egna dimensioner vilka man kan koppla till fält i SIE-filen. Funktionaliteten kommer först visas för alla kunder när vi tagit fram ett script som konverterar befintlig data i form av projekt och kostnadsställen.

Skicka ftg-rapporter till lön

Möjlighet att skicka ftg-rapporter med ftg som betalningsansvariga till lön för att stödja kunder som har denna hantering i befintligt system idag. Vi har lagt in stöd för att under användaren och inställningar för kortet lista lönearter samt lägga in stöd för att skicka in kredit (summan av rapporten) till lönemottagaren med negativt belopp på angiven löneart.

Buggfixar

  • Det går inte att skicka mer än en rapport/person innehållande traktamente.
  • När man skickat med mer än en rapport/person i samma bulk saknas transaktioner i TLU-filen.
  • Det går inte att skriva in orter som inte finns på milersättning på webben. Behöver kunna mata in fritext som tidigare.
  • Rapportgranskare ska kunna godkänna en rapport även med attestkedjor upplagda.
  • Är man inne i iOS på app och ändrar i utlägg för milersättning dubblerar den antal km.
  • Får inget felmeddelande vid ändring till redan existerande e-postadresser.
  • Går inte att ändra status på en rapport vars ägare varken har förnamn eller efternamn ifyllt.