Release notes 2021-06-09

9 June 2021 | Release Notes

Release Notes
Releasedatum: 2021-06-09
Sprint: R8

Ny funktionalitet

Utlägg baserade på företagskort

Ikonen för företagskort visas på många fler ställen än tidigare. Tidigare syntes den endast när utlägget inkommit för användaren. Nu är den med på rapporten, visas för attestant samt administratörer.

Datum i rapportvyn

“Att godkänna” fliken har fått en ny kolumn “Inskickat” som visar när användaren skickade in rapporten.

API (Integration)

End-point uppdatering för att hämta godkännare på dimensionsvärde.

Kontonummer

Vissa system i UK använder endast textbaserad kontering alltså inga kontonummer. Vi kan
dölja användningen av dessa vid behov på organisationsnivå.

Mallar

Marknadsplatsen är tillgänglig där så man kan förbereda med aktiverade tjänster på en mall.

Hotfix

2021-06-02
● FEP-2751: Bug fix to avoid exchange server problem when a faulty cron event has
been created

2021-05-26
● Change to make custom dimensions values visible in preview of fuel benefits
● Bug fix. Fortnox digital bureau consultants could see information not belonging to current organisation

2021-05-25
● Re-introduced removed vouchersUngrouped section in API response
● Better handling of incorrect cost centers and externalsourceid changes in SCIM API
● Bug fix. Representation categories with 0% vat could get negative accounting amounts for vat amounts exceeding the deductible vat amount.

Rättningar

FEP-2442 Broken Access Controls in Export Users
FEP-2810 Overlapping long account descriptions when hiding numbers
FEP-2815 Not possible to connect users to a new transaction
FEP-2712 Some accountant temporarily sees the wrong organization
FEP-2671 Some accountant can switch organization
FEP-2812 User no longer gets CE option to login using password
FEP-2500 Already logged in user in Visma utlägg app gets login prompt when sharing image or pdf
FEP-2725 Visma TLU VAT problem
FEP-2726 Visma TLU fuel benefit problem
FEP-2249 Partner admins visible in standard approver dialog despite ca setting
FEP-2718 Xledger multiple values for same code where one of them does not allow bookkeeping deletes all
FEP-2805 Onboarding: Subject missing for organization-welcome-mail template
FEP-2807 Undefined variable affects UK mileage with multiple remunerations
FEP-680 Automile tokens are sometimes not saved
FEP-2772 Not possible to access normal endpoints using API key STD
FEP-2775 Nullpointer exception in listfeeds()
FEP-2771 Organization admin cannot see roles in API key GUI
FEP-2738 Cost centre values in existing reports lost when migrating to new dimensions
FEP-2764 Hardcoded strings in partner admin UI
FEP-2797 Onboarding: Possible to end up with bad combinations of menu and wizard
FEP-2773 Possible to create API key without specifying role
FEP-2695 Fallback to Swedish instead of English when user language is not set

FEP-2569 Custom dimensions not visible for fuel benefits
FEP-2667 Token role Card transaction
FEP-2684 Bureau updates for reports called during hard-delete of soft-deleted employees for deleted organizations
FEP-2668 Null Pointer exceptions for not activated org
FEP-2594 When allowance gives zero net, the expense report is not updated
FEP-2697 vouchersUngrouped property missing
FEP-2677 Negative accounting for representation for vat free organizations
FEP-2655 Timestamps for all synchronized items not shown for initial sync

Release notes archive