FAQ

Om samarbetet med Kivra

Fråga Svar
Vad händer med digitala kvitton? Kivra satsar på att inkludera digitala kvitton för att förenkla för alla privatpersoner. Kvittona kommer finnas tillgängliga i Kivras digitala brevlåda.
Vilken roll har Kivra? Kivra blir kvittooperatör i Sverige och kommer att förse konsumenten med digitala kvitton genom Kivras app/webbtjänst.  
Vilken roll har Findity? Findity med sitt breda ekosystem och erfarenhet blir teknikleverantör av digitala kvitton till Kivra.
Hur mycket blir Kivras del/investering i Findity? Digitala kvitton händer nu! Därför gör Findity en större emission på 34 miljoner kronor varav Kivra investerar 24 miljoner kronor för att få fart på kvittomarknaden.
Varför digitala kvitton nu? I och med digitalisering och arbetet att skapa en mer hållbar värld ökar konsumentens krav på att även digitalisera kvittona. Det kommer även påtryckning från företagssidan att digitalisera kvitton för att effektivisera hantering av utlägg.

Det har varit svårt för handeln att veta vem man ska välja av de aktiva kvittoleverantörerna på marknaden.

Med att de två främsta på marknaden nu går ihop blir kostnaderna för infrastrukturen lägre då det bara krävs en integrationspunkt och det blir enklare för handeln att ansluta sig till digitala kvitton. Båda parter bidrar också med kompetens och mångårig erfarenhet inom respektive område.

Varför Kivra och Findity? Som företag har vi likvärdig vision och kultur. Våra respektive affärer ligger även nära varandra vilket gör oss komplementära. Kivra med sin massmarknad av nästan 3 miljoner konsumenter och Finditys erfarenhet av digitala kvitton samt många företagsanvändare och utläggstjänster som tillhandahålls genom Companyexpense och partners.
Vad innebär detta för handeln? Handeln får en tydlig samarbetspart vad gäller integration, produktion och distribution av digitala kvitton.

Detta gör att marknaden nu har en stark partner för digitala kvitton, vilket handeln efterfrågat under en längre tid.

Detta öppnar även upp för den stora mängden handlare, då man inte är beroende av egenutvecklade system för digitala kvitton.

Målet är att alla handlare nu skall ges en kostnadseffektiv möjlighet att ställa om till digitala kvitton. Det från den lokala butiken till den stora kedjan.

Hur kommer det att fungera? Samtliga handlare ges möjlighet att via en enkel integrationspunkt producera digitala kvitton. Digitala kvitton distribueras sedan via Kivras plattform samt via handlarens egna kanaler.

Konsumenten hanterar sina kvitton via dessa kanaler.

Kommer ni endast att fokusera på kvitton från fysisk handel? Nej, vi avser också att hantera kvitton från e-handeln.
Vad händer med Sparakvittots/Digitalreceipts kassaintegrationer Avtal med existerande Findity/Sparakvittot/Digitalreceipts kommer på sikt överföras till Kivra.

Integrationerna skall inte påverkas utan vara fungerande framgent.

Hur kommer det att fungera? Endast ett originalkvitto skapas och lagras i Digitalreceipts tjänsteplattform enligt den standard som tagits fram kallad SDRS. Kvittot kan visas i de appar och tjänster som ges möjlighet enligt överenskommelse mellan parter i ekosystemet, dvs. utställaren,  Kivra, kassasystemsleverantören och Findity.
Vad innebär detta för kassasystemsleverantörer? Kassasystemsleverantören får en tydlig samarbetspart vad gäller integration, produktion och distribution av digitala kvitton.

Detta gör att marknaden nu har en stark partner för digitala kvitton, vilket kassaleverantörerna efterfrågat under en längre tid.

Detta öppnar även upp för den stora mängden kassaleverantörer, då man inte är beroende av egenutvecklade system för digitala kvitton.

Målet är att alla kassaleverantörer och deras kunder nu skall ges en kostnadseffektiv möjlighet att ställa om till digitala kvitton. Det från den lokala kassaleverantören till de stora internationella leverantörerna.

Vad händer med Sparakvittot appen? Sparakvittot kommer på sikt att övergå till Kivra.

När det gäller konsumentens kvitton får vi återkomma hur det det kommer att gå till då vi precis har tecknat avtalet.

Hur kommer det att fungera? Med Kivra som kvittooperatör får konsumenten en tydlig plattform för att spara och hantera sina digitala kvitton.

Kivra kommer att vara platsen där samtliga av konsumentens digitala kvitton samlas.

Konsumenten kan även att ges tillgång till sina digitala kvitton via handlarnas egna kanaler.